Algemene Voorwaarden

Volgens branche organisatie Onderhoud NL

Schildersbedrijf J. Schipper hanteert de algemene voorwaarden voor de schilders-, onderhouds-, en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door Koninklijke OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven.

Deze voorwaarden zijn in werking getreden per 2 september 2019 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40409386.

Download nu:

Aanvulling op Algemene Voorwaarden Consumenten:

Artikel 15 - Gezondheid- en milieugevaarlijke stoffen

De opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtnemer alle relevante informatie inzake gezondheid- en milieugevaarlijke stoffen. Hij vrijwaart de opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid, onkosten en boetes die voortvloeien uit zijn nalatigheid in deze. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zover niet gevrijwaard door de voorgaande zin of beperkt door een verzekeringspolis, is jegens de consument beperkt tot de nettowaarde van de opdracht en jegens zakelijke opdrachtgevers beperkt tot de nettowaarde van de opdracht met een maximum van € 5.000,00 per opdracht, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.

Artikel 16 - Garantie

Op onderhoudsschilderwerk rust een garantieperiode van 2 jaar, voor nieuwbouwschilderwerk 5 jaar. Garantie wordt verleent op een normaal degradatie-proces van het schilderwerk. Ondergronden, lekkages en andere bouwkundige problemen kunnen invloed hebben op het sneller degraderen van het verfsysteem. Bouwkundige problemen dienen dan ook vooraf het schilderwerk te worden gecorrigeerd. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor bouwkundige problemen. Signaleert de opdrachtnemer een probleem, dan zal deze zeker aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. In het eerste jaar van garantie mag 5% van het schilderwerk schade vertonen. In het tweede jaar mag 10% van het schilderwerk schade vertonen volgens een normaal degradatie-proces.

Artikel 17 - Prijsstijgingen

Al onze offertes zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen. Indien prijsstijgingen op uurloon, bouwmaterialen en verfproducten zich voordoen en meer dan 4% per jaar bedragen, zijn wij genoodzaakt de prijsstijging door te berekenen.  

TOP