Privacy- en cookiebeleid

Laatst bijgewerkt: mei 2018

Schildersbedrijf J. Schipper zet zich in om uw privacy te beschermen en respecteren. In dit privacybeleid (samen met de algemene voorwaarden en andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Schildersbedrijf J. Schipper van en over u verzamelt wanneer u contact met ons opneemt en vice versa. Het zal u helpen begrijpen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, deze opslaan en beschermen.

We behouden ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen en u wordt op de hoogte gesteld van alle wijzigingen. Bekijk deze webpagina daarom regelmatig voor updates. Dit beleid is van toepassing op internationale bestellingen, maar voor verschillende landen kunnen aanvullende algemene voorwaarden worden verstrekt.

WIE ZIJN WIJ?

Deze website is eigendom van Schildersbedrijf J. Schipper ('we/wij', 'ons' en 'onze', voor zover van toepassing in de context). Schildersbedrijf J. Schipper is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37006936 en hun statutaire zetel bevindt zich aan Oudegracht 118, 1811 CN Alkmaar. Het btw-nummer van Schildersbedrijf J. Schipper is [NL814223886B01].

We zetten ons volledig in voor het beschermen en respecteren van uw privacy.

Onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens

We zullen in bepaalde gevallen geen persoonsgegevens over u verzamelen zonder uw 'toestemming', bijvoorbeeld wanneer u een vak aanvinkt dat u e-mails of nieuwsbrieven wenst te ontvangen of wanneer u ons vraagt om op een vraag of reactie van u te reageren.

Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, zorgen we ervoor dat u op de hoogte wordt gebracht van wat we ermee willen doen en waarom dit is vereist.

In sommige omstandigheden gebruiken we onze 'legitieme belangen' op een manier die u redelijkerwijs van ons mag verwachten. We kunnen uw contactgegevens bijvoorbeeld als onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten gebruiken om u per post, telefoon, e-mail of fax updates of direct marketingmateriaal te sturen over producten of diensten waarin u volgens ons geïnteresseerd kunt zijn. We zorgen ervoor dat dit uw privacyrechten, vrijheid of belangen niet schaadt.

In andere omstandigheden behandelen we uw persoonsgegevens onder onze 'contractuele verplichtingen', bijvoorbeeld om een product dat of een dienst die u heeft besteld rechtstreeks naar uw adres of naar een adres van uw keuze te bezorgen.

Tenslotte kunnen we uw persoonsgegevens behandelen onder onze 'wettelijke verplichting' om aan toepasselijke wetgeving te voldoen.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u een van onze websites bezoekt, uw account gebruikt of een van onze producten en diensten koopt; wanneer we u uitnodigen voor evenementen of u vragen om de persoonsgegevens bij te werken die we al over u bezitten; wanneer we bestellingen moeten verwerken en uitvoeren; wanneer u met ons communiceert via telefoon, online of via sociale media; wanneer u een account bij ons opent; wanneer u ons verzoekt terug te worden gebeld, een vraag opvolgt of een probleem aan ons wilt melden; wanneer u door ons verstuurde enquêtes invult; wanneer u derden toestemming geeft om gegevens met ons te delen; wanneer u onze website bezoekt, waaronder uw volledige Uniform Resource Locators (URL) om op, via en vanuit onze website te klikken en te streamen; wanneer u uw telefoonnummer gebruikt om ons bedrijf te bellen; en wanneer u gegevens in het publieke domein plaatst. We kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen (zoals uw naam, adres en e-mailadres) als u een klant van ons bedrijf bent of als u voor een klant van ons bedrijf werkt.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om u de beste klantervaring te bieden en om dit te bereiken, kunnen we de gegevens gebruiken die u ons verstrekt: (a) om onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons uit te voeren en om u de gegevens, producten en diensten te verstrekken die u bij ons aanvraagt; (b) om u te voorzien van gegevens over andere goederen en diensten die we aanbieden en die vergelijkbaar zijn met goederen en diensten die u al heeft genoten of waar u naar heeft geïnformeerd; (c) om u te voorzien van, of om aan geselecteerde derden toestemming te geven u informatie te verstrekken over goederen of diensten die volgens ons u kunnen interesseren; (d) om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten; (e) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd. Onder de wetgeving voor gegevensprivacy is dit toegestaan onder onze 'legitieme belangen', zodat we onze klanten kunnen begrijpen door u service met een hoge standaard aan te bieden.

Hoe delen we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met geselecteerde derden, waaronder: (a) zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat we met u aangaan; (b) adverteerders en advertentienetwerken waarvoor de gegevens zijn vereist om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en aan te bieden; (c) analysediensten en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden: (a) in het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we beperkte persoonsgegevens kunnen delen met de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa; (b) als Schildersbedrijf J. Schipper of vrijwel al zijn activa worden overgenomen door een derde, in welk geval de persoonsgegevens die deze over zijn klanten in bezit heeft, een van de overgedragen activa vormen; (c) als we verplicht zijn uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden of verkoopvoorwaarden af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Schildersbedrijf J. Schipper, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en voor vermindering van het kredietrisico.

Waar slaan we uw persoonsgegevens op?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze server in Alkmaar, Nederland. Onze website is gehost bij Antagonist, die een eigen AVR hanteert.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We weten in welke mate gegevensbeveiliging van belang is voor al onze klanten en leveranciers. We zetten ons in om uw persoonsgegevens met gepaste zorg te behandelen. Om uw privacy te beschermen, gebruiken we een verscheidenheid aan administratieve en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en ongeoorloofde toegang tot, gebruik of openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We slaan maximaal 10 jaar beperkte persoonsgegevens van u (inclusief transactiegegevens) op vanwege boekhoudkundige en administratieve redenen. Als we van mening zijn dat het nodig is om dossiers langer op te slaan, bijvoorbeeld bij een geschil over een vordering, bewaren we de gegevens zo lang als nodig is.

Wat zijn uw rechten inzake persoonsgegevens?

We willen ervoor zorgen dat u controle houdt over uw persoonsgegevens door ervoor te zorgen dat u uw wettelijke rechten als volgt begrijpt:

• Dat we uw persoonsgegevens corrigeren als deze incorrect, verouderd of onvolledig zijn.

Als u meer informatie wilt over uw rechten of deze wenst uit te oefenen, neem dan contact op met Dhr. V. Schipper via v.schipper@meesterschilders.eu

We beschermen uw persoonsgegevens door uw identiteit te verifiëren vóórdat we uw verzoeken delen of doorgaan met uw verzoeken. Als u een derde toestemming heeft verleend om namens u op te treden, vragen we deze om te bewijzen dat deze de autoriteit heeft om namens u op te treden.

Wanneer moet u contact opnemen met de toezichthouder?

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op verzoeken die u bij ons heeft ingediend met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens of als uw persoonsgegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens en hun contactgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
E-mailadres: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Als u buiten Nederland bent gevestigd, heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de relevante toezichthouder voor gegevensbescherming in het land waar u woont.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Al uw vragen over uw persoonsgegevens of dit beleid moeten worden gericht aan Schildersbedrijf J. Schipper:

Bel ons op +31 (0) 72 515 27 92

Stuur ons een e-mail via info@meesterschilders.eu

Of schrijf ons op Oudegracht 118, 1811 CN Alkmaar

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden achtergelaten wanneer u onze websites bezoekt. Ze worden veel gebruikt om onze websites efficiënter te laten functioneren en ook om informatie te vergaren voor de eigenaars van de website over de prestaties van de website. Hierdoor kunt u de functionaliteit van de website volledig benutten.

Een cookie kan de werking van de website afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën, door gegevens over uw gepersonaliseerde voorkeuren te verzamelen en te onthouden. Een cookie geeft ons zeker geen toegang tot bestanden op uw computer, of tot gegevens over u, behalve informatie die u ons geeft en informatie over uw activiteiten op onze website.

We weten dat mensen zich zorgen maken over cookies, maar wij zijn van mening dat het voordeel dat we allebei kunnen behalen uit hun juiste gebruik het waard is. U kunt cookies echter altijd van uw computer verwijderen. Advies over hoe u dit het best kunt doen, kunt u vinden op www.allaboutcookies.org.

De meeste webbrowsers maken het beheren van de meeste cookies enigszins mogelijk via de browserinstellingen. Voor meer informatie over cookies, bijvoorbeeld over welke cookies zijn ingesteld en hoe ze te beheren/in of uit te schakelen zijn, kunt u www.allaboutcookies.org bezoeken.

TOP